Musique
กำแพงมนต์อีสาน ชุด2

กำแพงมนต์อีสาน ชุด2

Titres

  • 6 คติธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ บำเพ็ญจิตให้สงบจนเกิดกำลัง 3:26
  • 5 แห่นางแมว(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 15:18
  • 4 คำกรวดน้ำแบบพิศดาร(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 9:40
  • 3 สัมโมทนียพร(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 8:57
  • 2 คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 7:05
  • 1 คาถาจุลไชยปกรณ์(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 26:55

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie