Musique
ที่สุดหวาน

ที่สุดหวาน

Titres

 • 12 คำนึง 2:13
 • 11 Facebook 2:48
 • 10 เดินช้าๆหน่อย 4:03
 • 9 ฤาความรักแปลก 3:57
 • 8 เกลียดความหนาว 3:54
 • 7 เหลือเพียงแมวเหมียว 4:01
 • 6 Call Center 4:02
 • 5 คำนึง 4:44
 • 4 อย่าเอ่ยคำว่า Love 3:39
 • 3 ดอกปาริชาติสวรรค์ 4:28
 • 2 ที่สุดของแม่ 4:44
 • 1 3 G 4:14

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie