Musique
ธรรมนิยายอิงชีวประวัติในพุทธกาล พระอานนท์พุทธอนุชา

ธรรมนิยายอิงชีวประวัติในพุทธกาล พระอานนท์พุทธอนุชา

Titres

 • 15 ไม่มีความสุขใดเสมอด้วยความสงบ 37:16
 • 14 หญิงงามกับบิดา 25:41
 • 13 จตุรงคพลและวิมลมาน 29:07
 • 12 พรหมทัณฑ์และ ณ ชาตสระบนเส้นทางจาริก 30:30
 • 11 หนึ่งวันก่อนวันประชุมสังคายนา 36:16
 • 10 เมื่อสาลวโนทยานขาวด้วยมหาวิโยค 32:01
 • 9 อุปการชีวกกับพระอนันตชิน 39:28
 • 8 อุปการชีวกกับพวงดอกไม้มาร 30:43
 • 7 ปัจฉิมสาวกอรหันต์และพวงดอกไม้มาร 27:56
 • 6 พระอานนท์ร้องให้ 33:57
 • 5 คราเมื่อทรงปลงพระชนมายุสังขาร 30:54
 • 4 ปัจฉิมทัศนา ณ เวสาลี 24:48
 • 3 ความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย 24:39
 • 2 ปุพพูปการของพระพุทธอนุชา 32:10
 • 1 น้ำใจและจริยา 27:29

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie