Musique
ธรรมนิยาย ผู้สละโลก

ธรรมนิยาย ผู้สละโลก

Titres

 • 30 ผู้สละราชสมบัติ 30:28
 • 29 ผู้ใคร่ต่อการศึกษา 34:38
 • 28 ผู้เลิศทางศัทธา 43:27
 • 27 ผู้เลิศทางธุดงคุณ 35:17
 • 26 ผลกรรม 18:36
 • 25 ได้รับสาธุการจากพระศาสดา 11:31
 • 24 ความรู้ของคนพาล 12:24
 • 23 อดีตกรรมของเปรตนั้น 15:39
 • 22 ถึงกับต้องคร่าแขนกันออกไป 16:17
 • 21 พระมหาโมคคัลลานะกับโกสิยเศรษฐี 30:24
 • 20 ผู้เจียมตน 28:58
 • 19 ผู้มีจิตเสมอในชนทั้งปวง 40:34
 • 18 กับพระสุธรรมเถระ 14:47
 • 17 พระธรรมเสนาบดีกับยอดพระธรรมกถึก 16:22
 • 16 สงเคราะห์ญาติด้วยน้ำใจอันงาม 22:52
 • 15 เรวัตกุมารกับโลกียสุข 39:22
 • 14 ประกาศความเลื่อมใสของตนต่อพระศาสดา 21:25
 • 13 นางสูจิมุขีและอันตรายจากลาภสักการะ 18:38
 • 12 อุปฌาย์องค์แรกในญัตติจตุตถกรรม 19:35
 • 11 พระธรรมเสนาบดีกับซัมพุปริพพาซิกา 20:49
 • 10 ทุกข์ในรูปแห่งสุข 15:12
 • 9 บรรลือสีหนาท 16:07
 • 8 เหมือนมารดาผู้ให้กำเนิด 21:33
 • 7 ปุพเพปณิธาน 15:46
 • 6 กรรงบังไว้ 18:18
 • 5 มอบตนให้แก่ธรรม 20:54
 • 4 ปลดแอก 19:22
 • 3 ผ้าขี้ริ้วกับช่อดอกไม้ 18:19
 • 2 บัวเหนือน้ำ 23:32
 • 1 หญ้าสดในทะเลทราย 24:02

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie