Musique
ละครนิเทศจุฬาฯ 2557 - INWHITE

ละครนิเทศจุฬาฯ 2557 - INWHITE

Titres

  • 9 Indifferent 3:23
  • 8 เราเท่ากัน 2:39
  • 7 ปู่ชาญตัวร้ายกับยายปราณี 3:29
  • 6 เราต่างกัน 3:38
  • 5 ความเกรี้ยวกราดของขาวดี 3:49
  • 4 ไม่ต่างกัน 3:52
  • 3 มาสะบัดกัน 6:02
  • 2 มาร์ชขาวดี 3:30
  • 1 ขาวดี 7:56

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie