Musique
อนุโมทนาสาธุการ

อนุโมทนาสาธุการ

Titres

  • 9 คำสอนหลวงปู่มั่น ภูริทัตตโต เรื่องบำรุงรักษาใจ(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 2:30
  • 8 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 16:59
  • 7 ระตะนัตตะยานุภาเวนะ(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 13:36
  • 6 สัพพีติโย วิวัชชันตุ(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 11:33
  • 5 ยะถา วาริวะหา ปูรา(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 8:44
  • 4 ทำบุญใส่บาตร(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 9:39
  • 3 คำถวายข้าวใส่บาตร(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 1:49
  • 2 เตรียมตัวกราบ(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 8:04
  • 1 คำถวายข้าวพระพุทธ(บทสวด คาถา เพลงธรรมะ) 1:05

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie