Musique
ລວມເພງຮິດອົກຫັກ

ລວມເພງຮິດອົກຫັກ

Titres

  • 10 ຂອບໃຈເດີອ້າຍ 4:28
  • 9 ຂໍດາມຫົວໃຈ 4:14
  • 8 ຢ່າຖິ້ມນ້ອງໄປ 4:38
  • 7 ລ້າງຄວາມຊົງຈຳ 3:51
  • 6 ບຸນບໍ່ຮອດອ້າຍ 4:35
  • 5 ຮອຍໃຈແປ້ວ 4:38
  • 4 ຮັກຕິດລົບ 5:01
  • 3 ລືມບໍ່ລົງ 4:14
  • 2 ເຕົ່າລ້ານປີ 4:12
  • 1 ຮັກແຟນເກົ່າບໍ່ເທົ່າແຟນໃຫມ່ 3:53

Dans la même catégorie