Musique
Bella Davidovich - Chopin

Bella Davidovich - Chopin

Titres

  • 8 Fantaisie-impromptu in C-Flat Major, Op. 66 5:05
  • 7 Impromptu No. 3 in G-Flat Major, Op. 51 5:44
  • 6 Impromptu No. 2 in F-Sharp Major, Op. 36 6:02
  • 5 Impromptu No. 1 in A-Flat Major, Op. 29 3:50
  • 4 Ballade No. 4 in F Minor, Op. 52 12:01
  • 3 Ballade No. 3 in A-Flat Major, Op. 47 7:50
  • 2 Ballade No. 2 in F Major, Op. 38 7:47
  • 1 Ballade No. 1 in G Minor, Op. 23 10:06

Dans la même catégorie