Musique
Desi Veena Bhajan Bina Bhajan Kun Tiriya

Desi Veena Bhajan Bina Bhajan Kun Tiriya

Titres

 • 14 Marwadi Desi Veena Bhajan Tandura Par 18:31
 • 13 Marwadi Desi Veena Bhajan 26:02
 • 12 Desi Veena Bhajan Rajasthani 12:57
 • 11 Desi Veena Bhajan Marwadi 18:02
 • 10 Aisa Desh Hamara 7:49
 • 9 Amar Banaya Re 4:55
 • 8 Kaya Ne Singaar Koylia 6:47
 • 7 Harani Hari Ne Araj Kare 7:30
 • 6 Bhajan Bina Jag Sake Na Koi 6:53
 • 5 Satguru Panv Lagu 6:48
 • 4 Men to Avagun Bahut Kiya 6:44
 • 3 Men to Guru Ne Vadavo 5:30
 • 2 Ler Saheb Vaali Aave 7:47
 • 1 Bina Bhajan Kun Tariya Desi Veena Bhajan 8:26

Dans la même catégorie