Musique
Gems of Dikshithar, Vol. 1

Gems of Dikshithar, Vol. 1

Titres

  • 5 Kamakshi - Bilahari - Adi 5:01
  • 4 Sri Parthasarathy - Suddha Dhanyasi - Rupakam 3:02
  • 3 Rangapuravihara - Brindavana Saranga - Rupakam 5:20
  • 2 Thyagarajaya Namasthe - Begada - Rupakam 5:41
  • 1 Kanchadalayathakshi - Kamala Manohari - Adi 5:40

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie