Musique
Japon - Japan: Shakuhachi & Koto

Japon - Japan: Shakuhachi & Koto

Titres

  • 8 Mine no tsuki 6:36
  • 7 Fuyu no prelude 7:17
  • 6 Iwashimizu 9:42
  • 5 Haru no sayokyoku 6:32
  • 4 Kangetsu 8:17
  • 3 Haru no hikari 10:04
  • 2 Sakura 4:41
  • 1 Kogetsu cho 9:15

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie