Thùy Dương

Albums de l'artiste Thùy Dương

Couverture de Lạy Phật Quan Âm
Lạy Phật Quan Âm 20 mars 2020
Couverture de Liên Khúc Con Đường Xưa Em Đi - Đừng Nói Xa Nhau
Liên Khúc Con Đường Xưa Em Đi - Đừng Nói Xa Nhau 20 mars 2020
Couverture de Liên Khúc Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang / Dạ Cổ Hoài Lang
Liên Khúc Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang / Dạ Cổ Hoài Lang 20 mars 2020
Couverture de Liên Khúc Một Lần Dang Dở / Một Mình Thôi
Liên Khúc Một Lần Dang Dở / Một Mình Thôi 20 mars 2020
Couverture de Liên Khúc Nỗi Lòng Chị Hai / Bỏ Quê
Liên Khúc Nỗi Lòng Chị Hai / Bỏ Quê 20 mars 2020
Couverture de Liên Khúc Tình Kỹ Nữ / Đêm Vũ Trường
Liên Khúc Tình Kỹ Nữ / Đêm Vũ Trường 20 mars 2020
Couverture de Liên Khúc Tình Nghèo Có Nhau / Dù Anh Nghèo
Liên Khúc Tình Nghèo Có Nhau / Dù Anh Nghèo 20 mars 2020
Couverture de Liên Khúc Vọng Cổ Buồn / Tiếng Thạch Sùng
Liên Khúc Vọng Cổ Buồn / Tiếng Thạch Sùng 20 mars 2020
Couverture de Lời Ru Dòng Sông
Lời Ru Dòng Sông 20 mars 2020
Couverture de Lòng Mẹ
Lòng Mẹ 20 mars 2020
Couverture de Một Mình Ta Buồn
Một Mình Ta Buồn 20 mars 2020
Couverture de Mưa Bụi
Mưa Bụi 20 mars 2020
Couverture de Mưa Nửa Đêm
Mưa Nửa Đêm 20 mars 2020
Couverture de Mùa Thu Cho Em
Mùa Thu Cho Em 20 mars 2020