Musique
มหามรดก

มหามรดก

Titres

  • 10 ภวชรา 7:29
  • 9 คนที่ไปก่อน 4:34
  • 8 บุพการีรอ 5:21
  • 7 สายเปย์ 3:24
  • 6 ทนต์ 3:39
  • 5 เอลวิสยังอยู่ 3:13
  • 4 สวัสดีวันจันทร์ 3:02
  • 3 อัลไซเมอร์ 5:55
  • 2 ตรวจสุขภาพประจำปี 4:16
  • 1 ศาลาคนเศร้า 4:42

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie