Musique
หลักกรรม และ การเวียนว่ายตายเกิด ชุดที่, Vol. 4

หลักกรรม และ การเวียนว่ายตายเกิด ชุดที่, Vol. 4

Titres

  • 6 เหตุที่บุคคลระลึกชาติไม่ได้ 13:38
  • 5 จุดมุ่งหมายของการเกิดใหม่ 7:17
  • 4 ข้อพิสูจน์ว่าคนตายแล้วเกิด 16:49
  • 3 อะไรไปเกิด - มาเกิด 2:14
  • 2 การเกิดใหม่ หรือ การเวียนว่ายตายเกิด 7:35
  • 1 กรรมทำให้คนแตกต่าง (เรื่อง ผลแห่งกรรมที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบัน) 19:46

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie