Musique
แม่ไม้เพลงไทย ชุด ธรณีกรรแสง

แม่ไม้เพลงไทย ชุด ธรณีกรรแสง

Titres

 • 14 ลาวดวงเดือน 2:57
 • 13 กลิ่นร่ำ 3:29
 • 12 ลาวครวญ 2:55
 • 11 เขมรไทรโยค 2:59
 • 10 สีนวล 3:33
 • 9 ลาวกระทบไม้ 2:53
 • 8 ลาวเจริญศรี 2:57
 • 7 พม่าแปลง 3:28
 • 6 ชาวไร่อ้อย 3:18
 • 5 แขกต่อยหม้อ 3:09
 • 4 ลมหวน 3:13
 • 3 บัวขาว 2:47
 • 2 พญาโศก 3:11
 • 1 ธรณีกรรแสง 2:52

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie