Musique
Prosdoko Anastasin

Prosdoko Anastasin

Titres

 • 21 Anastaseos Imera Meta Kratimatos Terirrem Ihos Pl. A' 8:16
 • 20 Christos Anesti Ek Nekron Ihos Pl. A' 4:47
 • 19 Triton Arnisamenos O Petros Antifonon Z Ihos Pl. D 1:30
 • 19 Devte Lavete Fos, Diagenomenou Tou Savvatou 7:24
 • 18 Anasta, O Theos, Krinon Tin Gin Ihos Varys 0:55
 • 18 Kyrie Epi To Pathos To Ekousion Antifonon St Ihos Varys 1:41
 • 17 Ai Geneai Pasai Ihos G' 3:18
 • 17 O Mathitis Tou Didaskalou Antifonon E Ihos Pl. V 2:29
 • 16 Axion Esti Ihos Pl. A' 3:10
 • 16 Simeron O Ioudas Antifonon D Ihos Pl. A 2:07
 • 15 I Zoi En Tafo Ihos Pl. A' 4:13
 • 15 Eis Triakonta Argyria, Kyrie Antifonon G Ihos B' 1:29
 • 14 Se Ton Anavallomenon Ihos Pl. A' 8:39
 • 14 Edrame Legon O Ioudas Antifonon B Ihos B' 1:33
 • 13 Arhontes Laon Synihthisan Antifonon Ihos Pl. D' 0:47
 • 13 Epi Xylou Vlepousa, Kremamenon Christe Ihos B' 3:12
 • 12 Pasa I Kitsis, Illoiouto Fovo Ihos A' 2:00
 • 12 Mystagogon Sou Kyrie Tous Mathitas Pl. A' 4:48
 • 11 Ote Oi Endoxoi Mathitai Ihos Pl. D' Ek Tou Ga 2:00
 • 11 Exedysan Me Ta Imatia Mou Ihos Pl. B' 4:52
 • 10 Ilthe De I Imera Ton Azymon 3:36
 • 10 Ton Listin Avthimeron Ihos G' 1:36
 • 9 Simeron Krematai Epi Xylou Antifonon Ie Ihos Pl. B' 6:01
 • 9 Kyrie, I En Pollais Amartias Peripesousa Gyni 13:15
 • 8 Ote I Amartolos, Prosfere To Myron Ihos A' 3:15
 • 8 Mikran Fonin Afiken O Listis Antifonon Id Ihos Pl.D 4:00
 • 7 To Athroisma Ton Ioudaion Antifonon Ig Ihos Pl. B' 2:07
 • 7 Se Ton Tis Parthenou Yion Ihos A' 2:33
 • 6 Tou Iisou Genomenou En Vithania 2:59
 • 6 Simeron Tou Naou To Katapetasma Antifonon Ib Ihos Pl. D 1:24
 • 5 En Tais Lamprotisi Ton Agion Sou Ihos A' Kanon 2:24
 • 5 Oute Gi Os Eseisthei Antifonon Ia Ihos Pl. B 1:43
 • 4 O Mathitis Irnisato Antifonon I' Ihos Pl. B' 1:04
 • 4 Erhomenos O Kyrios, Pros To Ekousion Pathos Ihos A' 6:10
 • 3 Ton Nymfona Sou Vlepo Ihos G' 1:48
 • 3 Estisan Ta Triakonta Argyria Antifonon Th Ihos G' 1:09
 • 2 To Kairon Ekeino, Epanagon O Iisous Eis Tin Polin Epeinase 3:26
 • 2 Tote Eplirothi To Rithen Dia Ieremiou Ek Tou Kata Ioannin 1:04
 • 1 Stihologia Allilouiarion 4:04
 • 1 Stavrothito Ekrazon Antifonon I Ihos B' 1:47

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie