SHL

Albums de l'artiste SHL

Couverture de บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น(แปล)
บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น(แปล) 12 mars 2021
Couverture de พุทธฤทธิ์พิชิตโรค(พระคาถาโพชฌงคปริตร)
พุทธฤทธิ์พิชิตโรค(พระคาถาโพชฌงคปริตร) 30 avril 2020
Couverture de บูชาขึ้นบายศรี ขอพรพระคเณศ
บูชาขึ้นบายศรี ขอพรพระคเณศ 23 avril 2020
Couverture de มหาชาติเวสสันดรชาดก ชุด1
มหาชาติเวสสันดรชาดก ชุด1 13 avril 2018
Couverture de มหาชาติเวสสันดรชาดก ชุด2
มหาชาติเวสสันดรชาดก ชุด2 13 avril 2018