Musique
บทสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ 1 (แปล)

บทสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์ 1 (แปล)

Titres

 • 12 บทเทวตาอุยโยชนคาถา (บทสวด ธรรมะ คาถา) 5:58
 • 11 บทอาฏานาฏิยปริตร(สักกัตวา) (บทสวด ธรรมะ คาถา) 6:13
 • 10 บทอภยปริตร(โสอัตถลัทโธ) (บทสวด ธรรมะ คาถา) 2:19
 • 9 บทอภยปริตร (บทสวด ธรรมะ คาถา) 2:41
 • 8 บทโพชฌังคปริตร (บทสวด ธรรมะ คาถา) 4:55
 • 7 บทอังคุลิมาลปริตร (บทสวด ธรรมะ คาถา) 1:36
 • 6 บทรัตนสูตร (บทสวด ธรรมะ คาถา) 14:31
 • 5 บทมงคลสูตร (บทสวด ธรรมะ คาถา) 8:50
 • 4 บทนโมการอัฏฐกะ (บทสวด ธรรมะ คาถา) 2:56
 • 3 บทสัมพุทเธ (บทสวด ธรรมะ คาถา) 3:55
 • 2 บทสรณคมน์ (บทสวด ธรรมะ คาถา) 1:58
 • 1 บทนอบน้อมพระรัตนตรัย (บทสวด ธรรมะ คาถา) 4:22

Autres albums de l'artiste

Dans la même catégorie